8 Tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương, một người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu

Thursday, March 22, 2012


Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”

Năm 1966, tôi là cán bộ của Bộ Công nghiệp nhẹ, được Ban Tổ chức Trung ương điều động về Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi tổng hợp công tác ngành công nghiệp.

Đầu năm 1967, đồng chí Vũ Tuân, Chánh Văn phòng Trung ương cho biết tôi được giao nhiệm vụ làm thư ký riêng của đồng chí Lê Văn Lương. Được tin này, tôi thật sự bất ngờ và lo lắng xen lẫn cảm giác hết sức xúc động trước vinh dự được trực tiếp phục vụ công tác cho đồng chí tiền bối cách mạng đã vào sinh ra tử, từng nằm trong xà lim máy chém của địch, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; người mà tôi vẫn hết sức khâm phục, kính trọng, và nay đang giữ những trọng trách lãnh đạo cao của Đảng.

Hôm đầu tôi đến nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Lương ôn tồn, vui vẻ bảo: “Anh được phân công giúp việc tôi, anh cứ cố gắng làm hết sức mình; có việc gì cần, cứ hỏi, anh Vũ Tuân sẽ giúp anh”. Thấy đồng chí lãnh đạo hiền hòa và độ lượng, tôi cũng yên tâm và thưa với đồng chí tôi sẽ hết sức cố gắng làm việc.

Tình hình chung đất nước khi đó đang ở thời kỳ chống Mỹ, cứu nước rất quyết liệt. Miền Bắc đang ra sức hàn gắn các vết thương chiến tranh, bắt đầu xây dựng một số nhà máy, công trường mới; ra sức sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã nhảy vào tiến hành chiến tranh cục bộ và đưa chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hết sức khẩn trương, quyết liệt hàng ngày, hàng giờ. Mỗi ngày, công văn, giấy tờ, báo cáo, đề án, điện mật trong nước, ngoài nước…gửi đến tới tấp. Đồng chí rất quan tâm đến tình hình chiến sự ở miền Nam, các tình hình diễn biến trên thế giới và những vấn đề quan trọng mới nảy sinh cần báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Chương trình công tác của Trung ương, mỗi tuần, Ban Bí thư họp một lần để giải quyết các công việc lãnh đạo hàng ngày của Đảng, chuẩn bị các báo cáo, đề án… trình Hội nghị Bộ Chính trị. Mỗi tuần, Bộ Chính trị họp một lần để quyết định các công việc lãnh đạo chung của Đảng; hoặc thảo luận các báo cáo, đề án chuẩn bị trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương…Khi có việc cần, sẽ họp bất thường. Mỗi năm, có hai kỳ Hội nghị Trung ương, nhiều hội nghị cán bộ và nhiều buổi Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với các ngành, các cấp…

Với Chương trình làm việc của Trung ương dày đặc như thế, với yêu cầu giải quyết các công việc rất khẩn trương và kịp thời hàng ngày, là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Văn Lương luôn luôn bình tĩnh, cẩn trọng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; chỉ đạo sát sao Văn phòng Trung ương Đảng và các ban Trung ương huy động lực lượng các ngành, các cấp làm việc khẩn trương, hết sức mình để bảo đảm chương trình làm việc của Trung ương được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian và đạt chất lượng cao.

Hàng tuần, đồng chí Lê Văn Lương đều sang báo cáo công tác và xin ý kiến Bác Hồ; và thường xuyên gặp trao đổi ý kiến, bàn bạc công việc với đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ và nhiều đồng chí lãnh đạo khác để giải quyết các công việc được kịp thời, hiệu quả.

Các công việc và các đề án công tác chung phần đồng chí phụ trách, đồng chí đều chỉ đạo Văn phòng Trung ương mời các ngành, các cấp đến bàn bạc, trao đổi tỉ mỉ, thẳng thắn, dân chủ…để tìm ra những phương án giải quyết hợp lý và hiệu quả nhất. Do đó, các ý kiến đồng chí đề xuất, các đề án đồng chí trình bày thường được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng tình và thông qua nhanh chóng.

Đồng chí Lê Văn Lương luôn dành thì giờ đi thăm cơ sở để tìm hiểu công việc, kiểm tra công tác. Ngành nào, địa phương nào có hiện tượng mất đoàn kết là đồng chí đến chỉ đạo giải quyết ngay. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, trong thời gian ta và địch tạm ngừng bắn, đồng chí đều đi thăm, kiểm tra công tác ở các tỉnh khu IV; nhiều lần đã dự đón giao thừa với cán bộ, chiến sĩ ở dưới địa đạo Vĩnh Linh.

Công tác tổ chức, cán bộ trong thời gian này cũng hết sức nặng nề, khẩn trương. Nhiều Bộ, ngành đang được chia tách và thành lập mới; nhiều cấp ủy địa phương cần được củng cố, tăng cường. Đồng chí đã hết sức cố gắng cùng Ban Tổ chức Trung ương tìm hiểu, lựa chọn cán bộ để trình Bộ Chính trị duyệt đề bạt từ cấp Thứ trưởng trở lên. Một số Bộ khi đó được Bộ Chính trị quyết định giao cho các nhân sĩ, trí thức có phẩm chất, năng lực đáng tin cậy làm Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng làm Thứ trưởng, Bí thư đảng đoàn, đã hoạt động rất tốt và vẫn bảo đảm sự lãnh đạo của Trung ương. Các chức vụ cán bộ cấp Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Ban Bí thư duyệt. Đồng chí đã xem xét rất kỹ quá trình công tác, phẩm chất, năng lực…để quyết định. Nhiều cán bộ được đề bạt khi đó đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; một số đã có nhiều tiến bộ, sau này được giao các chức vụ cao và nặng nề hơn.

Đồng chí Lê Văn Lương đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương xây dựng các tiêu chuẩn cán bộ và tích cực đôn đốc các ngành, các cấp quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đưa các cán bộ có triển vọng đi học các trường Đảng, các trường chuyên môn, nghiệp vụ… để mau chóng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
Đồng chí đã mời một số đồng chí lão thành cách mạng đến tham gia giúp nghiên cứu chính sách cán bộ cũng như các chính sách, chế độ đền ơn, đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng. Hàng tháng, những ngày nghỉ, ngày lễ, đồng chí đến các bệnh viện thăm hỏi cán bộ các ngành, các cấp đang điều trị ở đấy và luôn động viên, nhắc nhở bệnh viện hết sức chăm nom, săn sóc để anh em mau chóng khỏi bệnh trở về công tác. Đồng chí đã cho thành lập một quỹ dự trữ đặc biệt để kịp thời giúp đỡ, trợ cấp cán bộ có nhiều khó khăn.

Tóm lại, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của đồng chí Lê Văn Lương, công tác tổ chức – cán bộ đã được tiến hành rất khẩn trương, ngày càng đi vào nề nếp, đóng góp tích cực vào việc mau chóng ổn định tổ chức, cán bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, bảo đảm tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ chiến tranh đang diễn biến hết sức quyết liệt.

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Trung ương được luôn luôn thông suốt trong mọi tình huống, đồng chí Lê Văn Lương đặc biệt quan tâm xây dựng công tác của Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan kế cận phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo hàng ngày của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Luôn kiểm tra và đôn đốc Văn phòng Trung ương phấn đấu xây dựng cơ quan, Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết dạ phục vụ công tác của Trung ương, không nề khó khăn, gian khổ. Chuyên viên nghiên cứu phải đi sâu, đi sát, nắm chắc tình hình ngành hoặc địa phương mình được phân công theo dõi, phản ánh trung thực tình hình, luôn cải tiến công tác, mạnh dạn đề xuất các vấn đề để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phải luôn luôn học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Mọi công việc đều phải xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ bảo đảm các công tác lãnh đạo của Trung ương đều được tiến hành “nhanh chóng, chính xác, bí mật, an toàn”. Công tác giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, liên tục.

Đồng chí đã chỉ đạo Văn phòng Trung ương phối hợp chặt chẽ với ngành công binh xây dựng các hầm hào phòng không ở cơ quan làm việc và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo; xây dựng một số khu sơ tán, đề phòng địch đánh phá Hà Nội, khi cần, sẽ di chuyển cơ quan đến làm việc; xây dựng một số kho bảo mật để chuyển tài liệu lưu trữ của Đảng lên bảo quản, lưu giữ ở chiến khu.

Để bảo đảm thông tin liên lạc của Đảng được thông suốt đến các ngành, các cấp, đồng chí đã yêu cầu ngành Bưu điện biệt phái Cục Bưu điện Trung ương gồm công tác điện thoại, điện báo, giao thông…sang Văn phòng Trung ương Đảng quản lý.

Hệ cơ yếu của Đảng và chính quyền cũng do Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp phụ trách từ việc biên soạn, in ấn, phân phối luật đến việc quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu ở Văn phòng các tỉnh ủy và các Đại sứ quán ta ở ngoài nước. Ngay trong những đêm tháng 12-1972, khi địch dùng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Cơ yếu của Văn phòng Trung ương vẫn chuyển đạt kịp thời và chính xác các chỉ thị của Bộ Chính trị đến Đoàn đàm phán của ta ở Paris để đấu tranh đòi địch sớm ký Hiệp định Paris.

Đồng chí cũng rất yêu thương cán bộ, luôn nhắc nhở Văn phòng Trung ương chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên; tổ chức chu đáo các trại sơ tán, nuôi dạy các cháu tốt để anh chị em yên tâm công tác phục vụ Trung ương.

Dưới sự chỉ đạo sát sao và đầy trách nhiệm của đồng chí Lê Văn Lương, Văn phòng Trung ương Đảng đã thật sự trở thành một đại gia đình cách mạng hết sức đoàn kết, yêu thương nhau, động viên giúp đỡ nhau ra sức học tập, rèn luyện, bảo đảm phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Một số đồng chí có nhiều cố gắng, tiến bộ, đã trở thành cán bộ lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí đã có công lao đóng góp rất lớn đối với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng cả trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách và trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng chí được Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo rất tin cậy; cán bộ và đồng bào hết sức cảm mến và kính trọng.

Sau 7 năm trực tiếp phục vụ công tác của đồng chí, do yêu cầu của cơ quan, tôi được đồng chí cho chuyển đi nhận công tác khác ở Văn phòng Trung ương Đảng với lời dặn dò rất ân cần và đầy tình thương: “Anh hãy luôn cố gắng công tác và tôi tin anh sẽ phục vụ tốt hơn trong nhiệm vụ mới”.

Tôi luôn khắc sâu trong tâm khảm tấm gương sáng của đồng chí Lê Văn Lương, một vị tiền bối cách mạng đã hy sinh quên mình, hết lòng, hết dạ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sống giản dị, trong sáng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là một người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu. Và tôi luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của đồng chí đã dạy dỗ, chỉ bảo cho tôi mau chóng trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.


 ✯✯ 
0 nhận xét:

Post a Comment