| Lượm lặt
     Các bài thơ, văn có nói đến Xuân Cầu, Huê Cầu, Nghĩa Trụ:


Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu,
Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm.
Nào ai đi chợ Thanh Lâm,
Mua anh một áo vải thâm hạt dền.

Ai về Đồng tỉnh, Xuân cầu
Để thương để nhớ, để sầu cho ai?
Để sầu cho khách vãng lai,
Để thương để nhớ cho hai cô hàng!  ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀  

Đoàn Thanh Niên Tam Kỳ - Làng Xuân Cầu