Mẹ tôi kể về Tự Lực Văn Đoàn: “Những người mất cả vốn lẫn lời”

Friday, November 1, 2013

Giải mật Tự Lực Văn Đoàn

Mẹ tôi kể về Tự Lực Văn Đoàn: “Những người mất cả vốn lẫn lời”


"... một bài viết có tính tư liệu độc đáo về xuất thân của các tay bút chủ lực của Tự lực văn đoàn do cố nhà văn Nghiêm Đa Văn ghi lại từ lời kể của mẹ nhà văn Khái Hưng. Tựa bài là: Mẹ tôi kể về Tự Lực văn đoàn: "Những người mất cả vốn lẫn lời".