| Giới thiệu

Giới thiệu


 tỉnh Hưng Yên có lẽ không mấy ai không biết và nhớ tới câu ca dao:

Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu
Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm

Huê Cầu hay Xuân Cầu, thuộc xã Nghĩa Trụ (Văn Giang), vốn là một hương Hoa kiều. Ở làng này hiện còn đình thờ "Hoa kiều lang", còn di tích bốn khẩu giếng đá kiểu Trung Quốc và dưới đất còn nhiều dấu tích của một hương Hoa kiều đời Đường.

Người dân ở đây đã mang nghề nhuộm thâm khéo léo của quê hương ra Thăng Long (Hà Nội), lập nên phố Hàng vải thâm (nay chỉ gọi là phố Hàng Vải).Video: Về quê hương Tô Hiệu
(Thực hiện: Hùng Xướng, Vân Khánh, Ngọc tân - Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh & Truyền hình Hưng Yên)

0 nhận xét:

Post a Comment