Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2012)

Thursday, March 29, 2012

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2012)

Hoạt động kỉ niệm:
 1. Tại Hưng Yên
Các bài viết đăng lại tại Blog Làng Xuân Cầu:
 1. Lê Văn Lương - người cộng sản mẫu mực, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng - Đoàn Phạm Hà Trang, 25/03/2012, Tạp chí Cộng Sản.
 2. Đồng chí Lê Văn Lương chăm lo công tác xây dựng Đảng - TS. Lê Minh Phụng, 23/03/2012, Tạp chí Cộng Sản.
 3. Người thầy, người đồng chí luôn quan tâm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên - TS. Lưu Minh Trị, 23/03/2012, Tạp chí Cộng Sản.
 4. Nhớ một người cộng sản liêm chính - Thanh Liêm, 28/03/2012, Báo An ninh Thủ đô.
 5. Những nhân tố hình thành nhân cách, lý tưởng sống vì dân, vì nước của đồng chí Lê Văn Lương - Vũ Văn Toàn, 27/03/2012, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 6. Người cộng sản mẫu mực - Quang Dũng, 28/03/2012, Tạp chí điện tử Thanh Niên Việt.
 7. Diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương - (Do đc Nguyễn Văn Thông, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trình bày tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương), 27/3/2012 Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hưng Yên.
 8. Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2012), 27/3/2012 Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hưng Yên.
 9. Đồng chí Lê Văn Lương với công tác tổ chức xây dựng đảng - Tô Huy Rứa, 23/03/2012, Tạp chí Xây dựng Đảng.
 10. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội (28/3/1912 – 28/3/2012) - Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên, 22/03/2012, Tỉnh đoàn Hưng Yên.
 11. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2012) - Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, 20/03/2012, Trường đại học Thủy Lợi.


Các bài tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” (đăng lại Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hưng Yên):
 1. BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC “Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” - Nguyễn Văn Cường, TL1.
 2. Đồng chí Lê Văn Lương - Người cộng sản mẫu mực - Đỗ Mười, TL2.
 3. Đồng chí Lê Văn Lương với công tác tổ chức xây dựng đảng - Tô Huy Rứa, TL3, Tạp chí Xây dựng Đảng.
 4. Những đóng góp của đồng chí Lê Văn Lương trong công tác xây dựng Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn - GS, TS Tạ Ngọc Tấn, TL4.
 5. Đồng chí Lê Văn Lương với công tác an ninh, trật tự - Trung tướng Bùi Quang Bền, TL5.
 6. Anh Lê Văn Lương Người anh cả của Ngành tổ chức xây dựng Đảng - Nguyễn Đình Hương, TL6.
 7. Đồng chí Lê Văn Lương Chánh Văn phòng Trung ương đầu tiên của Đảng - Hoàng Thanh Khiết, TL7.
 8. Tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương, một người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu - Lưu Văn Mẫn, TL8.
 9. Đồng chí Lê Văn Lương - Giám đốc đầu tiên của Trường Nguyễn Ái Quốc - PGS.TS Trương Thị Thông, TL9.
 10. Đồng chí Lê Văn Lương với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên - Doãn Thế Cường, TL10.
 11. Vận dụng quan điểm của đồng chí Lê Văn Lương trong công tác xây dựng tổ chức Đảng ở Hưng Yên giai đoạn hiện nay - Nguyễn Thế Đắc, TL11.
 12. Đồng chí Lê Văn Lương, nhà lãnh đạo xuất sắc, mẫu mực của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội - Hồ Quang Lợi, TL12.
 13. Đồng chí Lê Văn Lương với thanh niên và với phong trào thanh niên Thủ đô - TS Lưu Minh Trị, TL13.
 14. Hoạt động của đồng chí Lê Văn Lương trong phong trào công nhân ở Sài Gòn thời kỳ 1929-1931 - PGS.TS Trần Minh Trưởng, TL14.
 15. Bài viết “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng” của đồng chí Lê Văn Lương và vấn đề xây dựng Đảng hiện nay - PGS. TS Phạm Hồng Chương, TL15.
 16. Đồng chí Lê Văn Lương hoạt động, đấu tranh trong nhà tù của đế quốc - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, TL16.
 17. Câu chuyện anh Lê Văn Lương vào nhà kho lưu trữ hồ sơ của địch để khám phá ra bí mật của chúng, giải oan cho nhiều cán bộ, đảng viên bị nghi kỵ sau khi ở nhà tù của địch trở về - Dương Năng, TL17.
 18. Ảnh hưởng của truyền thống quê hương đến sự hình thành tư tưởng yêu nước cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương - TS Nguyễn Thị Kim Dung, TL18.
 19. Bên nhau mãi mãi - Nguyễn Thị Bích Thuận, TL19.
 20. Đồng chí Lê Văn Lương - Người con ưu tú của quê hương Văn Giang - Đỗ Ngọc Linh, TL20.
 21. Đồng chí Lê Văn Lương về vấn đề cán bộ, công tác cán bộ với tư cách một nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, TL21.
 22. Lê Văn Lương người cộng sản kiên cường, hạt nhân lãnh đạo các cuộc đấu tranh và giành chính quyền ở Côn Đảo tháng 8 năm 1945 - TS Phạm Văn Bính, TL22.
 23. Quan điểm của đồng chí Lê Văn Lương về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng - ThS Ngô Xuân Dương, TL23.
 24. Dấu ấn Lê Văn Lương với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội - TS Trần Văn Hải, TL24.
 25. Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng - ThS Lê Thị Hằng, TL25.
 26. Đồng chí Lê Văn Lương - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng của thế hệ trẻ Việt Nam - TS Lê Thị Thu Hồng, TL26.
 27. Đồng chí Lê Văn Lương với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội - ThS Trần Thị Hợi, TL27.
 28. Hội nghị lần thứ 4 BCH TW (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" - Th.S Trần Văn Khôi, TL28.
 29. Đồng chí Lê Văn Lương với thế hệ trẻ - TS Lý Việt Quang, TL29.
 30. Lê Văn Lương - Người cộng sản kiên trung trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc - ThS Đinh Ngọc Quý, TL30.
 31. Đồng chí Lê Văn Lương - Tấm gương người cộng sản trong lao tù đế quốc - ThS Chu Lam Sơn, TL31.
 32. Đồng chí Lê Văn Lương và những năm tháng hoạt động cách mạng ở Nam Bộ - TS Đặng Văn Thái, TL32.
 33. Những cống hiến nổi bật của đồng chí Lê Văn Lương trên cương vị Trưởng ban tổ chức Trung ương - PGS.TS.Vũ Văn Thuấn, TL33.
 34. Lê Văn Lương – Người cộng sản kiên cường – Người lãnh đạo xuất sắc trong nhà tù Côn Đảo 1934-1945 - Nguyễn Đình Thống, TL34.
 35. Hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương trong những năm 1927-1930 - PGS.TS Lê Văn Tích, TL35.
 36. Đồng chí Lê Văn Lương với công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 23 khóa III (12.1974) - TS Nguyễn Danh Tiên, TL36.
 37. Những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương ở Nam Bộ - PGS.TS Hoàng Trang, TL37.
 38. Đồng chí Lê Văn Lương - Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng - ThS Nguyễn Thị Lương Uyên, TL38.
 39. Dấu ấn gia đình và quê hương trong tư duy và nhân cách của nhà cách mạng Lê Văn Lương - PGS.TS Phạm Xanh, TL39.
 40. Đồng chí Lê Văn Lương với Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trụ - Lê Đức Dân, TL40.
 41. KẾT LUẬN Hội thảo - PGS, TS Nguyễn Tất Giáp, TL41.


Các bài viết trên mạng:
 1. Chuyên trang "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương" - 21/02/2012, Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên..
 2. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2012): Người cộng sản mẫu mực - Quang Dũng, 06/02/2012, Trang thông tin điện tử Sở Thông Tin & Truyền Thông Thành phố Hà Nội.
 3. Hưng Yên hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương - Đức Sỹ, 08/02/2012, Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh & Truyền hình Hưng Yên.
 4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương - Đức Toản, 7/2/2012, Báo điện tử Hưng Yên.
 5. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên: "Các hoạt động kỷ niệm phải xứng đáng với tầm vóc và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc" - Bùi Hoàng Duy, 07/02/2012, Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên.
 6. Đồng chí Lê Văn Lương - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô - Hồ Quang Lợi, 28/03/2012, Báo Hànộimới .
 7. Kế hoạch số 02-KH/BTCKN ngày 9/2/2012 của Ban Tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương về việc tổ chức Lễ dâng hương và Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương - Doãn Thế Cường, 13/02/2012, Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên.
 8. Tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh các đồng chí Tô Hiệu và Lê Văn Lương - 23/02/2012, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.
 9. Chuyên trang Kỷ niệm 100 năm - Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hưng Yên
 10. Chuyên trang / Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương - Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hưng Yên


 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀Hoạt động kỉ niệm    Tại Hưng Yên

Lễ Dâng hương và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2012)

Lễ Dâng hươngSáng 27/3/2012, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương, thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa trụ, huyện Văn Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, long trọng tổ chức Lễ Dâng hương, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương.


Dự lễ dâng hương có các ông:
Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Trần Lưu Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương;
Tô Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;
Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên;
Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương;
các thành viên Ban tổ chức kỷ niệm tỉnh;
lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể của huyện Văn Giang;
lãnh đạo xã Nghĩa Trụ; đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên của xã Nghĩa Trụ và toàn thể đảng viên chi bộ thôn Xuân Cầu.


Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đầu của Đảng ta, một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Đại diện lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng gia đình, người thân chụp ảnh lưu niệm sau lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương Đại diện lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng gia đình, người thân chụp ảnh lưu niệm sau lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương

Đồng chí Lê Hồng Anh dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn LươngĐồng chí Lê Hồng Anh dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương


Sưu tầm Tổng hợp

 ❧ ❀ ❧
  Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương  (28/3/1912 - 28/3/2012)


Ngày 27/3, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28-3-1912 - 28-3-2012), nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tới dự có các ông, bà:
Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;
đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan trung ương;
đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
phu nhân và thân nhân đồng chí Lê Văn Lương.

Về phía tỉnh Hưng Yên có các ông:
Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương;
các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
lãnh đạo các huyện, thành phố;
đại diện lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.


Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đọc diễn văn nêu bật thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những công lao, đóng góp của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và đất nước. Diễn văn nhấn mạnh,
trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, qua nhiều thời kỳ với nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Lê Văn Lương luôn tỏ rõ là một người cộng sản kiên cường, dũng cảm với kẻ thù; một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tài năng và đức độ. Đồng chí thường được Đảng, Bác Hồ giao những nhiệm vụ quan trọng ở những thời điểm quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Gần như trọn cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Văn Lương gắn bó với công tác tổ chức, công tác cán bộ. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Lương còn là một người lãnh đạo trung thực, ngay thẳng, dám nhận trách nhiệm trước sai lầm, không vì lợi ích cá nhân, đồng thời cũng là người nhân hậu, sống có tình, có nghĩa với đồng chí, đồng bào. Những cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta đã được giáo sư Vũ Khiêu trân trọng, thể hiện trong câu đối:
"Mười lăm tuổi lên đường chính khí vươn cao trời biển rộng
Bảy mươi năm cùng Đảng công huân rực sáng cổ kim soi"

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệmĐồng chí Nguyễn Văn Thông đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm.


Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hưng yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định:
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Hưng Yên nguyện noi theo tấm gương của đồng chí và tinh thần cách mạng của các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối khác, phát huy truyền thống của quê hương, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; khai thác lợi thế, huy động nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng và bền vững; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mang nét đặc trưng của địa phương. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.
(Xem toàn bài)

Trong bài phát biểu quan trọng của mình, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng một lần nữa khẳng định những công lao, đóng góp của đồng chí Lê Văn Lương đối với cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu văn tại lễ kỷ niệmĐồng chí Lê Hồng Anh phát biểu văn tại lễ kỷ niệm.


Trước tiên, đồng chí Lê Văn Lương đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về khí tiết của người cộng sản. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiều năm được phân công phụ trách công tác tổ chức Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhất là về tư tưởng.
Trong 10 năm đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Văn Lương đã đem sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, chăm lo cuộc sống cho nhân dân thành phố, góp phần làm cho thủ đô Hà Nội đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều sự kiện và công trình trọng điểm của Thủ đô mang đậm dấu ấn chỉ đạo của đồng chí.

Cũng trong bài phát biểu của mình, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ:
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí LêVăn Lương, việc khẳng định và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm bồi dưỡng truyền thống cách mạng, lý tưởng và đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cho thế hệ trẻ Việt Nam.Tấm gương sáng ngời của đồng chí Lê Văn Lương sẽ sống mãi trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Với niềm tự hào của quê hương Hưng Yên- văn hiến và cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng cả nước cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập tấm gương của những chiến sĩ cộng sản đi trước, đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
(Xem toàn văn bài phát biểu)


Tiếp đó, ông Đỗ Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Văn Giang phát biểu bày tỏ niềm tự hào mảnh đất Văn Giang có người con ưu tú Lê Văn Lương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang ra sức thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là quê hương đồng chí Lê Văn Lương.

Đồng chí Đỗ Ngọc Linh đại diện Huyện ủy Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệmĐồng chí Đỗ Ngọc Linh đại diện Huyện ủy Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Khắc Hào phát biểu tại lễ kỷ niệmĐồng chí Nguyễn Khắc Hào phát biểu tại lễ kỷ niệm


Thay mặt thế hệ trẻ Hưng Yên, em Bùi Thị Lê, sinh viên năm thứ 3, lớp Âm nhạc, Trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên phát biểu bày tỏ niềm xúc động, cảm phục, lòng thành kính, tri ân đối với đồng chí Lê Văn Lương – người chiến sỹ cách mạng kiên cường bất khuất, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Thế hệ trẻ Hưng Yên xin hứa không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Em Bùi Thị Lê đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh nhà phát biểu tại buổi lễEm Bùi Thị Lê đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh nhà phát biểu tại buổi lễ


Toàn cảnhToàn cảnh

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễMột số tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.


Màn hát múa Màn hát múa "Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng cộng sản" do diễn viên Nhà hát chèo Hưng Yên trình bày.
Kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng với bài hát 'Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi đó'Kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng với bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi đó".
Theo Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Hưng Yên, Tỉnh Đoàn Hưng Yên


 ❧ ❀ ❧* Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, các ban, ngành, địa phương và gia đình tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách:

Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Ðảng.Cuốn sách dày 450 trang, gồm ba phần với hơn 50 bài viết của đồng chí Lê Văn Lương và của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, những đồng chí đã từng công tác với đồng chí Lê Văn Lương và những người thân trong gia đình đồng chí. Các bài viết giúp chúng ta hiểu rõ sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương.

Xem pdf
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã nêu cao tấm gương trong sáng: với kẻ thù - hiên ngang, bất khuất, coi án chém nhẹ như lông hồng; với công việc - tận tụy, trung thành, liêm chính, bao giờ cũng đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, trước hết; với đời sống của dân - chăm lo thiết thực cụ thể; với đồng chí - khiêm nhường, chu đáo, gần gũi thân tình; đối với bản thân - một gương sáng về tự phê bình, một nếp sống trong sáng, giản dị và khoan dung.

 ❧ ❀ ❧* Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương, ngày 27/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm "Ðồng chí Lê Văn Lương với tuổi trẻ Thủ đô". Các ý kiến tại buổi tọa đàm tập trung thảo luận chung quanh một số nội dung chính, như: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương; đồng chí Lê Văn Lương với việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ; công tác đào tạo thanh niên... Qua đó, khẳng định những công lao của đồng chí Lê Văn Lương với thanh niên nói riêng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung; giúp cán bộ đoàn của Thủ đô học hỏi những kinh nghiệm quý báu trong đánh giá, định hướng, đào tạo và phát triển đội ngũ thanh niên trong thời đại mới...
 ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀TOPTOP

0 nhận xét:

Post a Comment