Em xưa nhuộm vải Huê Cầu

Sunday, September 11, 2011
_ Hội Viên Thi Đàn _

Nàng về phơi lụa say màu nhớ
Chàng đến trông trời trải chiếu mơ
Gọi nắng nâng niu từng đoạn sợi
Yêu người gìn giữ mọi đường tơ
Thầm trao tấm vải lòng da diết
Lặng gói ân tình dạ ngẩn ngơ
Làng nhuộm Huê Cầu* giờ quá khứ
Em xưa đâu mất lối sương mờ


* Huê Cầu: xưa là làng - nghề nhuộm thâm
(Nay thuộc Thôn Xuân Cầu - Xã Nghĩa Trụ - Huyện Mỹ Văn - Tỉnh Hưng Yên )
0 nhận xét:

Post a Comment