NGHĨA TRỤ KIỀU KHẨU CHIẾM - Phạm Đình Hổ - (Nguyễn Chân dịch)

Thursday, September 15, 2011

Lại qua cầu Nghĩa Trụ 經 義 柱 橋 次 原 韻

Phạm Đình Hổ (范 廷 琥)
Thơ chữ Hán do Nguyễn Chân dịch ra Việt-Pháp-Nga經 義 柱 橋 次 原 韻
范 廷 琥

又 從 義 柱 溪 頭 過
鷗 爪 依 依 篆 白 沙
吟 罷 舊 題 還 自 笑
窮 途 猶 自 步 當 車


KINH NGHĨA TRỤ KIỀU THỨ NGUYÊN VẬN
Phạm Đình Hổ

Hựu tòng Nghĩa Trụ khê đầu quá
Âu trảo y y triện bạch sa
Ngâm bãi cựu đề hoàn tự tiếu
Cùng đồ do tự bộ đương xa.

Dịch nghĩa:

LẠI QUA CẦU NGHĨA TRỤ HOẠ NGUYÊN VẦN
Phạm Đình Hổ

Lại theo đầu ngòi Nghĩa Trụ mà đi qua
Móng chim âu rành rành hằn trên cát trắng
Đọc xong câu thơ đề trên cầu khi trước lại cười mình
Cùng đường còn tự bước, đua với xe.


--------------------------
PHẠM ĐÌNH HỔ (1768-1839), người Hải Dương, bạn của nữ sĩ HỒ XUÂN HƯƠNG, đi thi nhiều làn chỉ đỗ Tú Tài. Làm quan đời nhà NGUYỄN, chức Thừa chỉ Viện Hàn Lâm, Tế Tửu Quốc Tử Giám, Thị giảng Học Sĩ. Có nhiều tác phẩm về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lí.LẠI QUA CẦU NGHĨA TRỤ HOẬ NGUYÊN VẦN

Phạm Đình Hổ

Lại qua Nghĩa Trụ đầu ngòi
Móng chim vẫn rõ trên doi cát vàng
Thơ xưa đọc lại cười khàn
Cùng đường còn muốn đua quàng với xe!

Nghĩa Trụ đầu sông lại trở về
Dấu chim trên cát vẫn chưa nhoè
Thơ xưa đọc lại cười trong bụng
Ngõ cụt còn hòng rỡn với xe!

RÉPONSE AU POỀME MENTAL SUR LE PONT NGHIA TRU
PHAM DINH HO

Ici, au pont Nghia Tru on vient de s’en retourner
Les traces des mouettes restent encor sur le sable
On se rémémore aux anciens vers et rit sous cape:
À l’impasse à concourir avec la carrosse on se met!

NGUYỄN CHÂN 29.03.2012

ОТВЕТ НА ПОЭМУ О МОСТЕ НГИА ЧУ
ФАМ ДИНЬ ХО

Хожу опять вдоль этой реки.
Следы чаек на песках ещё видны.
Повторю старые стихи, щутя над собой:
В тупике хочется ещё
Пешком вступить в гонку с тройкой!

NGUYỄN CHÂN 30.03.2012 (Вольный перевод)


Nguồn: CLB tho vanNGHĨA TRỤ KIỀU KHẨU CHIẾM

Phạm Đình Hổ
(Nguyễn Chân dịch)義 柱 橋 口 占
范 廷 琥

雲 擁 蜃 樓 橫 兩 岸
日 移 虹 影 印 長 沙
塵 中 誰 是 題 橋 客
拂 袖 歸 來 駟 馬 車


NGHĨA TRỤ KIỀU KHẨU CHIẾM (*)
Phạm Đình Hổ

Vân ủng thận lâu hoành lưỡng ngạn
Nhật di hồng ảnh ấn trường sa
Trần trung thuỳ thị đề kiều khách
Phất tụ qui lai tứ mã xa.(**)

Dịch nghĩa:

BÀI THƠ CHƯA VIẾT RA VỀ CẦU NGHĨA TRỤ
Phạm Đình Hổ

Mây ôm cầu ảo vắt ngang đôi bờ
Mặt trời dời bóng cầu in lên bãi cát
Trong đám bụi trần ai là khách đề thơ lên cầu
Phất tay áo trở về dong xe tứ mã.

————————
(*) Cầu bắc qua sông Nghĩa Trụ ở huyện Văn Giang, Hưng Yên.
(**) Điển tích : Tư Mã Tương Như, đời Hán, thuở hàn vi, khi đi qua cầu ở phía tây Tràng An có đề vào chân cầu: ”Nếu ta không ngồi xe, cưỡi ngựa thì không trở lại cầu này”.BÀI THƠ CHƯA VIẾT VỂ CẦU NGHĨA TRỤ
Phạm Đình Hổ

Mây ôm lầu ảo ngang sông.
Bãi xa cát trắng cầu vồng sáng soi.
Chân cầu thơ khắc, ai người:
Sẽ xe tứ mà về chơi cầu này!


Mây ôm lầu ảo vắt ngang sông.
Cát trắng bãi xa bóng cầu vồng.
Thơ khắc chân cầu ai đó tá?
“Quay về bốn ngựa thẳng xe rong!”

POÈME MENTAL SUR LE PONT NGHIA TRU
PHAM DINH HO
Les nues couvrent le palais fictif reliant deux rives.
L’arc-en-ciel jète sur le lais son ombre qui dérive.
Qui a laissé sur le pilier de ce pont son écrit:
“Je reviendrai sans doute glorieusement ici!”


ПОЭМА ПРО СЕБЯ О МОСТЕ НГИА ЧУ
ФАМ ДИНЬ ХО
Покрывают мнимый дворец на реке облака.
Набросает свою сень на нанос радуга.
Кто оставил свои стихи на опоре моста,
Которые заявили бодро:
“Повернюсь на тройке несомненно!”


Nguồn: docago

0 nhận xét:

Post a Comment