Tuyển gấu ở rể ;P;P

Sunday, September 11, 2011
_ Queen Lady íiì Love BlueSky _


Em là con gái thôn Tam[1]thôn Tam: thôn Tam Kì, Xuân Cầu.
Làng em nhất xã chia làm ba thôn[2]ba thôn: thôn Tam Kì, Phúc Thọ, Lê Cao - làng Xuân Cầu..
Văn minh đã nức tiếng đồn[3]Văn minh đã nức tiếng đồn: có trong câu hát trống quân Xuân Cầu xưa.
Đàn bà đi chợ, đi buôn, làm nghề.
Đàn ông đi học đi thi
Cử nhân tiến sỹ được vài chục ông.
Còn như nghệ bản canh nông
Đề huề phú quý nhất trong địa cầu!


Miếu, chùa hàng xã chung nhau
Đường sang Nhạc Lộc[4]Nhạc Lộc: thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên, xưa là thôn Chợ Đường Cái - Làng Giộc, huyện Đường Hào, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. bắc cầu đi qua.
Giữa làng có điếm Đình Ba[5]điếm Đình Ba: ở Làng Xuân Cầu - Văn Giang - Hưng Yên, nay điếm không còn nhưng ở làng vẫn gọi là xóm Đình Ba, đất Đình Ba.
Tuần canh cẩn mật cho ta chơi bời.
Đầu làng có cái giếng khơi
Xây toàn bằng đá nước thời trong veo
Ba thôn chẳng có ai nghèo
Có muốn lịch sự thì theo em về! (ở rể) ;P;P;P;P;P
--------------------------
CHÚ THÍCH:
[1] thôn Tam: thôn Tam Kì, Xuân Cầu.
[2] ba thôn: thôn Tam Kì, Phúc Thọ, Lê Cao - làng Xuân Cầu.
[3] Văn minh đã nức tiếng đồn: có trong câu hát trống quân Xuân Cầu xưa.
[4] Nhạc Lộc: thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên, xưa là thôn Chợ Đường Cái - Làng Giộc, huyện Đường Hào, Phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
[5] điếm Đình Ba: ở Làng Xuân Cầu - Văn Giang - Hưng Yên, nay điếm không còn nhưng ở làng vẫn gọi là xóm Đình Ba, đất Đình Ba.

0 nhận xét:

Post a Comment