Ánh Dương

Saturday, September 10, 2011
_ vankiemp _
NHỚ LIỆT SĨ TÔ HIỆU

Ruộng đồng Nghĩa Trụ, Hưng yên
Chắt chiu hạt thóc tạo nên Anh hùng
Chí trai chiến đấu đến cùng
Vào sinh, ra tử thuỷ chung trọn đời

Gió đưa hương nhãn về trời
Tiếng thơm Tô Hiệu ru đời bao la
Máu Anh nhuộm đỏ Sơn La
Cây đào Anh mãi nở hoa rợp trời

Hoa gieo mộng ước vào người
Gom thành bão lửa thiêu đời thực dân
Anh đi lệ thấm núi ngàn
Non sông đất nước muôn vàn nhớ thương !

MÃI NGÀN THU

Chắt lọc tinh hoa dòng họ Tô
Sàng sẩy cốt cách người Nghĩa Trụ
Anh hùng Tô Hiệu dựng cơ đồ
Rạng danh đất nước mãi ngàn thu

 ❧ ❀ ❧ 

Nguồn: Thi Viện

0 nhận xét:

Post a Comment