Tặng P.

Sunday, September 11, 2011


Không biết đặt tựa đề của nó là gì nữa.
_ Lam y khach _

Theo mùa con sáo sang sông
Tôi về tát chiếc gàu sòng lẻ loi
Đất quê vị chát mặn mòi
Áo sồng nâu bạc, trăng soi giếng làng
Mù u chưa hết ngỡ ngàng
Bỏ tôi bướm cũng theo nàng bay đi
Thương em đương tuổi xuân thì
Lược gương còn vụng vu quy xứ người
Tôi mơ qua ngõ em cười
Ngày mai... xứ lạ còn tươi môi hồng?
Thương em chân đất áo sồng
Tóc dài buông xoã thơm nồng vị quê
Váy chùng gió quất bờ đê
Chiều nghiêng nắng đổ em về nơi đâu
Chạnh lòng cau úa vì trầu
Tôi còn hát khúc Huê Cầu nhớ em.

VH 24/08/k4

0 nhận xét:

Post a Comment