Lệ làng - HOA CẦU XÃ HƯƠNG LỆ - 花球社 鄉例

Sunday, April 15, 2012

Tục ngữ: "Phép Vua Thua Lệ Làng"
Thông thường, lí do lập hương ước bao giờ cũng có đoạn “Nước có luật, làng có lệ”, cụ thể trong hương ước xã Xuân Cầu (Hưng Yên) có quy định:
“Một làng cũng như một nước, cần phải có thể lệ chung để mọi người tuân theo thời mới có trật tự, mới yên ổn, dân làng mới trở nên thịnh vượng được. Làng ta đây tuy trước vẫn có khoán lệ, nhưng so với cái trình độ tiến hóa của dân ngày nay thì có nhiều điều khuyết điểm, bởi vậy nay dân làng cùng hội họp tại đình cùng bàn bạc mà sửa đổi lại, châm chước các lệ bất tiện thủa trước mà lập ra tập khoán lệ này”[4].

Sách tục lệ trong kho sách Viện Nghiên cứu Hán Nôm

1388.
HOA CẦU XÃ HƯƠNG LỆ
花球社 鄉例

Soạn năm Lê Cảnh Hưng 36 (1775).
1 bản viết, 60 trang, 30x20.

A. 724.
  1. Quy ước về từ chỉ tiên hiền và hội tư văn của. Hoa Cầu, h. Văn Giang. 8 bài văn tế thần, tế tiên hiền.
  2. Quy ước của th. Tam Kì, x. Hoa Cầu về các việc quan, hôn nhân, tang lễ, tế tự, khao vọng, ăn uống...

Xem:

  1. Bản Hán Nôm - Flipbook
  2. Bản Hán Nôm - photocopySưu tầm và giới thiệu: Nguyễn Hoàng Uyên

Hà Nội, tháng 4 năm 2012.


Bản Hán Nôm - FlipbookBản Hán Nôm - photocopyTOP


0 nhận xét:

Post a Comment